STK Sezimovo Ústí

Technická prohlídka

Doklady potřebné k provedení technické kontroly (TK):

  • originál technického průkazu vozidla (velký technický průkaz)
  • osvědčení o registraci (malý technický průkaz)
  • protokol o měření emisí (změříte přímo u nás)
  • osvědčení o měření emisí - zelená (nafta) nebo růžová (benzín) kartička, možno vydat nové osvědčení zdarma.
BEZ OBJEDNÁNÍ

Technické prohlídky provádíme v souladu se zákonem 56/2001 Sb. v platném znění, který upravuje lhůty přistavení vozidel k technickým prohlídkám v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou MD ČR č. 302/2001 v platném znění - Lhůty přistavení vozidel

NABÍZÍME: