STK Sezimovo Ústí

Provozní doba

Po      7:00 - 16:00

Út      7:00 - 16:00

St      7:00 - 16:00

Čt      7:00 - 16:00

Pá      7:00 - 14:00

ADR

Doklady potřebné k provedení prohlídky ADR podle 9.1.1.2 ADR
(EX II, EX III, FL, AT, OX, MEMU):

  • originál technického průkazu vozidla (velký technický průkaz)
  • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • inspekční certifikát (tlakové a těsnostní zkoušky) - pevně namontované cisterny k vozidlu
  • osvědčení ADR, bylo-li vydáno
  • protokol o měření emisí (je-li vyžadován).
S OBJEDNÁNÍM MINIMALIZUJETE DOBU ČEKÁNÍ.

Technická prohlídka ADR je určená vozidlům přepravujícím nebezpečné náklady z hlediska plnění požadavků stanovených zvláštním právním předpisem o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

ADR - kusová přeprava – stačí pouze pravidelná technická prohlídka.